نمایش سبد خرید “راهنمای آموزشی ارشد حقوق بین الملل اسلامی” به سبدخرید شما افزوده شد.

با توجه به ایام نمایشگاه کتاب تمامی سفارشات با ده درصد تخفیف انجام می گیرد.