کتاب درسی دینامیک ماشین

22,000 تومان

مولف : محسن تاجیک، رضا رشیدی میبدی، یوسف صفرخانلو
انتشارات پیدار