راهنمای آموزشی ارشد هوش هیجانی (ویژه روانشناسی مثبت گرا)

26,300 تومان

انتشارات پیدار

با توجه به ایام نمایشگاه کتاب تمامی سفارشات با ده درصد تخفیف انجام می گیرد.