راهنمای آموزشی ارشد کارمندیابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی

52,000 تومان

انتشارات پیدار

با توجه به ایام نمایشگاه کتاب تمامی سفارشات با ده درصد تخفیف انجام می گیرد.