راهنمای آموزشی ارشد پایگاه داده پیشرفته

30,300 تومان

انتشارات پیدار

با توجه به ایام نمایشگاه کتاب تمامی سفارشات با ده درصد تخفیف انجام می گیرد.